Retningslinjer

Retningslinjer

•Alle elever er omfattet af en bindingsperiode på 3 måneder - Gældende fra den 1. i førstkommende måned fra Musikskolens Kontor har modtaget en skriftlig udmeldelse.
•Tilmeldte elever, der ved sæsonstart ikke har accepteret en tilbudt undervisningstid, er ikke omfattet af bindingsperioden.
•Hvis eleven ikke vil modtage undervisning i bindingsperioden kan musikskolen sætte ny elev til at modtage undervisning i vedkommendes undervisningsminutter. Dette fritager imidlertid ikke eleven for den økonomiske tre måneders betaling.

Dispensation kan gives i særlige tilfælde efter nærmere aftale med Musikskolens ledelse.

Regler for tilmelding og bindingsperiode i musikskolens musikgrundskole, musikværksted og Forældre/barn rytmik.
•Den ordinære tilmeldingsfrist er gældende, det er dog muligt at tilmelde sig løbende til disse aktiviteter.
•Bindingsperioden for MG elever gælder først fra anden gang eleven møder på holdet.
•Elever der er rettidig tilmeldt, og som ikke ønsker at deltage i undervisningen, skal udmelde sig senest 15. september for at undgå binding – Gælder kun hvis eleven ikke er mødt op på holdet inden.
•Musikskolen prioriterer hvor der skal oprettes hold. Hvert hold evalueres ved efterårsferien, hvor det besluttes om holdet kan fortsætte.
•De enkelte hold skemasættes og meldes ud til skoleeleverne, som efterfølgende har mulighed for at tilmelde sig undervisningen.