Skemalægning

Skemalægning

Alle elever vil enten blive indkaldt til et skemalægningsmøde på Musikskolen eller blive kontaktet af deres lærer. Herefter bestemmes i fællesskab undervisningsdagen og undervisningstidspunktet.