Musik og Bevægelse

Musik og Bevægelse

Musik og bevægelse 1  (0.kl i fritiden)

Gennem musik, leg og fantasi øges børnenes evne til at udtrykke sig. Vi bruger instrumenter, rekvisitter, krop og stemme som forskellige udtryksformer.

Formålet med undervisningen er at stimulere børnenes lyst til at bevæge sig rundt i musikkens verden, samt at blive opmærksomme på hinanden i den musikalske sammenhæng.

Timerne indeholder aktiviteter med musiklege, sange, bevægelse og spil på rytmeinstrumenter, og herigennem er målet, at børnene stifter bekendtskab med de grundlæggende byggesten i musikken: puls, rytme, hurtig/langsom, dynamik, tonehøjder, solo/tutti, start/stop m.m. Udover musikkens faglige mål, arbejder vi med børnenes motorik og koordination. Børnenes sociale færdigheder øges og deres selvtillid stiger når de mærker, at her er noget de er med i, og godt kan finde ud af.

Undervisere: Christina Øbo Andersen, Bente Gliese, Heine F. Jespersen

 Musik og bevægelse 2 (1.kl i fritiden)

Formålet med musik og bevægelse 2 går i tråd med musik og bevægelse 1 fra 0.kl. Vi bruger fortsat musik, leg og fantasi, når vi bevæger os rundt i musikkens univers.

Det faglige indhold bygger videre på de musikalske sammenhænge som børnene er en del af. Vi laver flere sammenspilssituationer og inddrager flere instrumenter. Målet er, at børnene træner puls, rytme, tonehøjder, dynamik, solo/tutti, start/stop samt, at de bliver bekendt med flere nodebilleder og faste rytmiske motiver. Gennem sange, lege og spil på instrumenter træner de kroppens motorik og koordination samt opmærksomhed på hinanden. Vi opbygger et fælles nodesprog som eleven fremadrettet kan bruge i instrumentundervisningen.

Undervisere: Christina Øbo Andersen, Bente Gliese, Heine F. Jespersen, Christa Danielsen
 

Såfremt der er mindst 10 elever tilmeldt, oprettes der MB på barnets skole.