Rytmik 0 til 6 årige

Rytmik 0 til 6 årige

Undervisning af børnehold

Gennem rytmisk musikalsk bevægelse og leg påvirkes børn til at udforske, undersøge og tilegne sig viden. Denne motivation styrer barnets fysiske og psykiske udvikling. Det er derfor vigtigt at nå børn i en alder, hvor modtageligheden er meget stor. Musikskolen lægger derfor stor vægt på de musikalske tilbud til børn fra 0-6 år. Der oprettes - hvis muligt - aldersfordelte hold med og uden forældre, og rutmikundervisningen indeholder musik, sang, leg og bevægelse. Disse indlæringsmidler anvendes ved at opleve, forstå og lære musik.
Underviser: Bente Gliese,
 

Rytmikundervisning 0-3 årige

A) Der oprettes hold i dagplejeregi og for vuggestuer. Undervisningen foregår fortrinsvis om formiddagen i institutionerne eller på musikskolen.
B) Undervisningen tilbydes også hjemmegående fædre og mødre med børn fra 0-3 år. Disse hold oprettes, såfremt der er mindst 10 børn, og undervisningen foregår både i formiddag- og eftermiddagstimerne. Denne undervisning foregår på Svendborg Musikskole.

Rytmikundervisning 3-5 årige

A) Undervisningen tilbydes børnehaver og foregår ude i institutionerne eller på musikskolen.
B) Forældre har ligeledes mulighed for at få en musikalsk oplevelse med barnet. Timerne er lagt an på, at barnet og den voksne gennem sang, dans, leg med mere i fællesskab oplever glæden ved musik. Undervisningen foregår på musikskolen om eftermiddagen.

Kompagnonlærerordningen for de 6-årige

Skolernes BH-klasser tilbydes kompagnonlærersystemet, hvor en musikskolelærer sammen med børnehave-klasselæreren indgår en gang ugentligt i klassens skema. Alle børn får derved fælles musikalsk grundskole ved beskæftigelse med sang, spil, bevægelse med mere. Denne undervisning foregår kun på skoler, der har valgt denne ordning. Spørg på din skole, om de har den.
 

Violin (fra ca. 5 år)

Der undervises både efter suzuki-metoden, som tilbydes børn fra de minimum er 5 år ligesom der også undervises efter andre metoder. For små børn er det vanskeligt at øve sig hjemme uden støtte af en voksen. For at kunne støtte er det en betingelse at en af forældrene (eller tilsvarende voksen) deltager i den ugentlige undervisning hos læreren. Her opnås den direkte kontakt mellem hjem og musikskole, som er af afgørende betydning. Det er ikke en betingelse, at forældrene selv kan spille. Derimod er er det vigtigt, at man kan og vil stille tid og interesse til rådighed for barnet. Der er brug for opmuntringer og godt humør. Man har at gøre med et ungt barn, som spiller et vanskeligt instrument. Ros for hvert opnået resultat er vigtigt - ligegyldigt hvor trivielt eller ubetydeligt det kan synes. Udover eneundervisning holdes også en obligatorisk fællestime, hvor ikke mindst lysten til at spille stimuleres ved at børnene spiller sammen med og for hinanden.

Læs mere om violinundervisning her.

Alder: Vejledende fra 5 år
Instrument: Man kan leje violin af musikskolen.
Undervisere: Flemming Gamtofte