Rytmik 0 til 6 årige

Rytmik 0 til 6 årige

Baby-rytmik 0-1 år

Kom og få en musikalsk oplevelse med dit barn med nærvær og fordybelse.
Timerne er lagt an på tidlig sprog- og rytmestimulering. Vi synger, laver rytmer og bevæger os. Alt dette med udgangspunkt i kontakten mellem dig og dit barn.
Undervisningen afvikles i tre uafhængige moduler á 10 gange. Du kan sagtens starte midt i et modul.

Forældre/barn rytmik 1-2 år

Kom og syng, leg og sans.
Der er fokus på sprog og motorik.
Vi synger og bevæger os en masse.

Forældre/barn rytmik 3-4 år

Kom og syng, leg og dans.
Der er fokus på rytme og puls.
Vi synger og spiller rytmer.

Forældre har ligeledes mulighed for at få en musikalsk oplevelse med barnet.
Timerne er lagt an på, at barnet og den voksne gennem sang, dans, leg med mere i fællesskab oplever glæden ved musik.
Undervisningen foregår på musikskolen om eftermiddagen.

Violin (fra ca. 5 år)

Der undervises både efter suzuki-metoden, som tilbydes børn fra de minimum er 5 år ligesom der også undervises efter andre metoder. For små børn er det vanskeligt at øve sig hjemme uden støtte af en voksen. For at kunne støtte er det en betingelse at en af forældrene (eller tilsvarende voksen) deltager i den ugentlige undervisning hos læreren. Her opnås den direkte kontakt mellem hjem og musikskole, som er af afgørende betydning. Det er ikke en betingelse, at forældrene selv kan spille. Derimod er er det vigtigt, at man kan og vil stille tid og interesse til rådighed for barnet. Der er brug for opmuntringer og godt humør. Man har at gøre med et ungt barn, som spiller et vanskeligt instrument. Ros for hvert opnået resultat er vigtigt - ligegyldigt hvor trivielt eller ubetydeligt det kan synes. Udover eneundervisning holdes også en obligatorisk fællestime, hvor ikke mindst lysten til at spille stimuleres ved at børnene spiller sammen med og for hinanden.

Alder: Vejledende fra 5 år
Instrument: Man kan leje violin af musikskolen.
Undervisere: Flemming Gamtofte