Nyhedsbrev påske 2021

Nyhedsbrev påske 2021

Kære forældre og elever

 

Som de fleste måske har set i dagspressen, kan jeg pr. 1. april 2021 kalde mig Musikskoleleder. Jeg glæder mig meget til opgaven og til at fortsætte den gode udvikling som skolen er inde i. Vi har en dejlig musikskole med gode elever, et dygtigt og engageret personale samt nogle pragtfulde rammer. 

 

Genåbning eller mangel på samme. 

Det ser ud til, at genåbningen af vores musikskole kommer til at tage længere tid end vi havde håbet på. Vi har endnu ikke fået klarhed over, hvor i genåbningsplanen de danske musik- og kulturskoler er placeret. Der arbejdes på højttryk fra DMK (Danske Musik- og Kulturskoler) samt de faglige organisationer Dansk Musikpædagogisk Forening og Dansk Musiker Forbund på at tydeliggøre musikskolernes manglende placering i genåbningen af vores samfund. Kulturministeren har understreget, at vi ikke må glemmes og vil arbejde for, at vi hurtigst muligt får klare retningslinjer og dato for genåbning. 

 

I den forbindelse er der, på alle landets musikskoler, stor interesse omkring refusion. Særligt den holdundervisning som er ekstra udfordret i det virtuelle univers. Når det drejer sig om refusion eller ej, er det en politisk beslutning, som i lighed med SFO samt andre fritidsinteresser er behæftet med en stor kompleksitet. Politikkerne i forvaltningen er opmærksomme på udfordringen og behandler sagen løbende. Musikskolen er i den sag uden for indflydelse. 

 

Gentilmelding: Jeg vel gerne rette opmærksomheden mod gentilmelding, hvor man inden 1. maj kan sikre sig sin nuværende plads i musikskolen. Tag endelig en snak med lærerne om den kommende sæson. I er også velkomne til at henvende jer til Charlotte på kontoret, som kan hjælpe. 

 

Til slut vil jeg gerne takke for den store opbakning og forståelse som musikskolen møder, og samtidig benytte lejligheden til at rose både forældre, elever og personale for et ukueligt stykke arbejde for at sikre den gode relation i og omkring musikken. Det er en stor opgave som I alle løfter rigtig flot. Tak for det.

 

Glædelig påske til jer alle. 


https://www.facebook.com/svendborgmusikskole

 

Ole Caspersen
Konstitueret leder
Svendborg Musikskole