Aflysning af timer

Aflysning af timer

Hvis en lærer må aflyse en time, søges denne efterlæst på et senere tidspunkt. Er det ikke muligt, udbetales en refusion snarest muligt efter skoleårets afslutning. Beløb under 100 kr. tilbagebetales ikke.Udebliver en elev fra time, erstattes denne ikke. Musikskolen forbeholder sig ret til at aflyse 2 gange pr. år - i forbindelse med sygdom eller ved egne arrangementer - uden refusion. 

Elevens sygdom/afbud meldes til den enkelte lærer eller til musikskolens kontor. Ved aflysning af instrumental-, sang-, værksteds,- og rytmikundervisning vil Musikskolen enten sende en SMS, hvis der er angivet et mobiltelefonnummer på tilmeldingsblanketten, eller kontakte barnets skole, der vil formidle beskeden videre. Ved aflysning af musikalsk grundskole vil vi give beskeden videre til skolen/SFO'en. NB! I tilfælde af afbud ved en lærers sygdom, er det hjemmets ansvar at aftale en nødløsning med barnet, så det ved, hvor det skal gå hen. Er barnet i pasningsordning under SFO eller anden pasning, skal dette anføres på tilmeldingsblanketten.