Musikskolens Bestyrelse

Musikskolens Bestyrelse

MUSIKSKOLENS BESTYRELSE PR. 1. APRIL 2016

FORÆLDRE - PR. 1. APRIL 2016

Forældrerepræsentant valgt i 2015: 
Formand:
Lone Norre Bojsen
Linde Allé 5
5700 Svendborg
Telefon: 3017 4520
Mail: lone.bojsen@svendborg.dk

Forældrerepræsentant valgt i 2016: 
Næstformand:
Linne Lauesen
Stenbukken 53
5700 Svendborg
Telefon: 
Mail: 

Forældrerepræsentant valgt i 2015: 
Tine Eeg  
Kirkeby Sand 7
5771 Stenstrup
Tlf: 2060 9081
Mail: te@rkrnet.dk

1. forældresuppleant valgt i 2015: 
Lea Jørgensen
Bjerrebyvej 91
5700 Svendborg
Telefon: 2015 3803
Mail: lindegaarden@post.tele.dk 

2. forældresuppleant valgt i 2014: 
Jes Juul Tilsted
Sterrebyvej 11
5762 V.- Skerninge
Tlf: 6224 2458
Mail:

Elevrepræsentanter:

Valgt i 2016
Camilla Egelund Jensen
Tlf: 2349 1753
Mail: camillaegelundjensen@gmail.com 

Valgt i 2016
Anne B. F. Madsen
Tlf: 3082 1976
Mail: annefisker45@gmail.com 
 

Svendborg Musikråd

Repræsentant: 
Kirsten Nedergaard
Telefon: 2815 8959  
Mail: kirstennedergaard@hotmail.com

Pædagogiskrådsformand

Repræsentant: 
Kirill Gedde
Telefon: 6083 0261 
Mail: kirillogvivi@gmail.com

Støtteforeningsrepræsentant

Jakob Øxenhave
Landevejen 20
5882 Vejstrup
Telefon: 6025 5735
Mail: jakoboexenhave@gmail.com

Folkeskolen

René Ellegaard Frederiksen
Afd. leder på Stokkebækskolen, afdl. Hesselager
Telefon: 6223 4821
Mail: rene.ellegaard.frederiksen@svendborg.dk

Sekretær

Musikskoleleder 
Morten Refskou
Telefon: 6223 3034
Mail: morten.refskou@svendborg.dk