Priser og betaling

Priser og betaling

Priser sæson 2017 / 2018

Svendborg Musikskole
Pr. 1. august 2017

Alle priser er kr. pr. mdr. i 10 mdr.

Område Pris
Forskole  
Forældre Barn Rytmik,
Musikalsk Legestue
169, -

0. - 3. klasse

 

Musik og Bevægelse (MB)

 

169, -
Værksted/ Blæserforskole 169, -
Rytmeskole 30 minutter 137, -
Holdundervisning  
Musik Workshop 306
Kor Gratis
Sammenspil

Gratis

(137, - for elever der ikke modtager instrumentalundervisning i Musikskolen)

Hørelære 84
Instrumentalundervisning  
Hold med 3 elever i 30 min. Oprettes når alder, geografi mm. passer sammen 205, -
Hold med 2 elever i 30 min. Oprettes når alder, geografi mm. passer sammen 299, -

Familie - instrumentalundervisning

(1 barn sammen med en voksen/ forældre)

519, -
20 minutter 346, -
25 minutter 436, -
30 minutter 519, -
40 minutter (Talentlinje) 577,  -
Instrumentleje 125, -
Copyright afgift - engangsafgift pr år 104

Betaling:

OBS: Vær opmærksom på at girokort til betaling bliver sendt fra Svendborg kommune til betalers E-boks.

Deltagerbetalingen opkræves 4 gange årligt. 1. rate i oktober (dækker september+oktober+november), 2. rate i januar (dækker december+januar+februar), 3. rate i marts (dækker marts+april) og 4. rate i maj (dækker maj+juni).

Copyright afgiften på kr. 104 pr. elev er tillagt 1. rate, og dækker bl.a. kopi afgift til Kopidan som afregnes pr. aktivitetselev, dvs. uafhængig af hvor mange kopier man evt. måtte få udleveret.

For elever, som ikke går til instrumentalundervisning i musikskolen, er prisen for sammenspil 137 kr/md. i 10 mdr.

Forældres CPR-nummer skal anføres på indmeldelsesblanketten.

Husk venligst hele CPR-nummeret.

Husk også at melde en evt. flytning til Musikskolens kontor.

Restance:

Ved for sen betaling bliver rykkerskrivelser udsendt via Svendborg Kommune.

Retten til undervisning bortfalder ved manglende betaling.

Spørgsmål om betaling rettes til Musikskolens kontor.

Ret til prisændringer.