Copydan

Copydan

En aftale der omfatter alle kommunale musikskoler

Svendborg Musikskole har, i lighed med Danmarks øvrige musikskoler en aftale med Copydan. Aftalen indebærer at musikskolens brugere betaler et engangsbeløb, der sikrer at rettighedshaverne til kopieret materiale tilgodeses efter loven.
Alle lærere bruger kopieret materiale som supplement til evt. indkøbte lærebøger eller noder enten i solo- eller sammenspilsundervisning.
Læs mere om Copydan og aftalen her: https://tekstognode.dk/undervisning/musikskoler-og-kulturskoler/