Betalingsregulativ

Betalingsregulativ

Betalingsregulativ for Svendborg Musikskole

    Tilmelding, udmelding og bindingsperiode

 •     Tilmelding, såvel ny- som gentilmelding, til Svendborg Musikskole foretages via musikskolens hjemmeside.
 •     Løbende tilmelding kan ske hele sæsonen.
 •     Musikskolen kan, trods rettidig tilmelding, ikke garantere en plads, men elever på venteliste har altid fortrinsret.
 •     Udmelding fra Svendborg Musikskole kan alene ske ved skriftlig henvendelse på mail: musikskolen@svendborg.dk. 
 •     Alle elever er omfattet af en bindingsperiode på 3 måneder - Gældende fra den 1. i førstkommende måned fra Musikskolens Kontor har modtaget en skriftlig udmeldelse. Efter 1. januar i pågældende sæson, nedsættes bindingsperioden til 1. måned - Gældende fra den 1. i førstkommende måned fra Musikskolens Kontor har modtaget en skriftlig udmeldelse.
 •     Hvis eleven ikke vil modtage undervisning i bindingsperioden kan tildele undervisningstiden til en anden elev. Dette fritager imidlertid ikke eleven for den økonomiske bindingsperiode.
 •     Elever der er rettidig tilmeldt, inden sæsonstart, og som alligevel ikke ønsker at deltage i undervisningen, kan undgå bindingsperioden ved at udmelde sig skriftligt inden 1.august.
 •     Der kan, i tilfælde af flytning eller andre særlige omstændigheder, dispenseres for bindingsperioden. Dette kan kun ske efter aftale med musikskolens kontor, og ved skriftlig meddelelse herom senest den 1. i en måned. Man er derved udmeldt pr. 1. i næste måned.
 •     Der kan i tilfælde af efterskoleophold eller andre særlige omstændigheder gives orlov i hele sæsoner. Dette kan kun ske efter aftale med musikskolens kontor.
 •     I tilfælde af manglende betaling bortfalder retten til undervisning. Eleven kan først genoptages på venteliste når restancen er betalt eller der er indgået aftale med Svendborg Kommunes opkrævningsafdeling om en afdragsordning.
    Priser, sæson og betaling
 •     Priserne på de enkelte undervisningstilbud fremgår af Svendborg Musikskoles hjemmeside.
 •     Der opkræves betaling i 10-11 månedlige rater uagtet der ikke nødvendigvis er det samme antal undervisningsgange i hver måned. Juli måned er betalingsfri. 1. rate vil dække over 2 mdr. august samt september.
 •     Der kan, for visse tidsbegrænsede hold, blive tale om færre rater. Dette vil, i givet fald, fremgå af hjemmesiden.
 •     Det er muligt at leje de fleste typer instrumenter. Dette gøres i forbindelse med tilmelding eller ved henvendelse til musikskolens kontor. Priser for instrumentleje fremgår af hjemmesiden og opkræves månedsvis i 11 måneder, sammen med betalingen for undervisningen.
 •     Opkrævningerne foretages gennem Svendborg Kommunes opkrævningssystem og udsendes som digital post medmindre man er fritaget for dette.
 •     Musikskolen opfordrer til at man tilmelder sig betalingsservice.
 •     Musikskolens undervisningssæson følger som udgangspunkt folkeskolernes og fremgår af musikskolens hjemmeside.
 •     Når undervisningsåret er gået, opgør musikskolen antallet af undervisningsgange. Hvis der er tale om ekstraordinært stort lærerfravær (f.eks. ved længerevarende sygdom), kan der blive tale om refusion. Der udbetales dog kun refusion såfremt der ikke er sat vikar på undervisningen.