Fritidspas

Fritidspas

Fritidspas

Svendborg Musikskole er en del af Kommunens fritidspas hvor du, som lærer eller pædagog kan indstille elever til at modtage økonomisk støtte til hel eller delvis dækning af dit kontingent i musikskolen. Du kan læse mere om ordningen her: https://www.svendborg.dk/borger/kultur-og-fritid/fritid-og-idraet/fritid...